Planeta Lublin – Lwów – Brześć – 29.06.2013r.

koncert zespołu ludowegoPlaneta Lublin – Lwów – Brześć obejmowała trzy wydarzenia kulturalne w trzech miastach i trzech krajach – Polska, Białoruś i Ukraina. Odpowiadaliśmy za obsługę techniczną zaplecza dla artystów , warsztatowiczów i sprzedawców na kiermaszach. Stawialiśmy namioty szybko rozkładalne, zapewnialiśmy prąd, catering i transport sprzętu.

Terminy wydarzeń:
Lublin – Polska – 29.06.2013
Brześć – Białoruś -  27.07.2013
Lwów – Ukraina – 24.08.2013

Informacja: Urząd Miasta Lublin wspólnie z Urzędem Miasta Brześć i Urzędem Miasta Lwów realizuje projekt pt. „Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów”, współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Celem projektu jest wzmocnienie współpracy kulturalnej na obszarze polsko-ukraińskiego pogranicza. W projekcie uczestniczą przedstawiciele instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorzy kultury ze Lwowa, Lublina i Brześcia – 234 artystów, 147 animatorów kultury, 600 dzieci i młodzieży. W ramach projektu przeprowadzono 28 koncertów, 9 międzynarodowych konkursów i 6 specjalistycznych szkoleń.

Tagi